zapamiętaj
rejestracja »
In EnglishPolski
Forum dyskusyjneChatRadioLiga typerówRelacje na żywoGaleria zdjęć

 NAJBLIŻSZY22.01.2012
 – 
Málaga - Barça
POPRZEDNI18.01.2012
 1:2 
Real - Barça
OSTATNIE TEMATY
No database selected
( ! ) Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/barcaserwis/index.php on line 381
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.000098952{main}( )../index.php:0
20.0019193856mysql_fetch_array ( )../index.php:381


( ! ) Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/barcaserwis/index.php on line 392
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.000098952{main}( )../index.php:0
20.0020193856mysql_fetch_array ( )../index.php:392
Reklama
Sklep pi?karski FC Barcelona Nike
Skład
Imię i nazwisko: Juliano Haus Belletti
Przydomek:
Wiek: 44 lat
Data urodzenia: 1976-06-20
Miejsce urodzenia: Cascavel
Narodowość: Brazylijczyk
Wzrost: 179 cm
Waga: 74 kg
Pozycja: Obro?ca
Numer na koszulce: 2


Juliano Haus Belletti, bo tak brzmi pe?ne imi? i nazwisko pi?karza Barcelony, urodzi? si? w brazylijskiej miejscowo?ci Cascavel (Paraná). W dzieci?stwie nie móg? na nic narzeka?, gdy? wywodzi si? z dosy? bogatej rodziny. Wsz?dzie mia? dobre warunki, cho? niektórzy jego koledzy cierpieli g?ód i niedostatek. Juliano pochodzi z pi?karskiej rodziny. Jego ojciec by? dobrym bramkarzem, wyst?puj?cym na co dzie? w lidze brazylijskiej. Pi?karz jest bardzo przywi?zany do swojej rodziny. Bardzo szanuj? jej cz?onków, a zw?aszcza braci i siostr? Luan?. Twierdzi, ?e jego najlepszymi przyjació?mi s? w?a?nie jego bracia.

Belletti, jak sam twierdzi, gdyby nie zosta? pi?karzem, to z pewno?ci? by?by... muzykiem! W m?odo?ci prawy obro?ca Barcelony uwielbia? gra? na przeró?nych instrumentach muzycznych, a zw?aszcza na gitarze i nawet nie my?la? o karierze sportowca. Jednak nie by?o tak, ?e tylko i wy??cznie swój wolny czas po?wi?ca? muzyce. Bardzo lubi? równie? gra? w pi?k? no?n?, podobnie jak jego ojciec. W dzieci?stwie kibicowa? zespo?om ze swojej ojczyzny, a zw?aszcza S?o Paulo.

Brazylijczyk, podobnie jak jego kolega na prawej obronie w ekipie Barcelony, Gianluca Zambrotta, jest zawodnikiem, który nie gra? od pocz?tku swojej kariery na swojej ówczesnej pozycji. Hiszpan by? niegdy? napastnikiem, pomocnikiem, a obecnie gra na prawej obronie (jest rezerwowym, gdy? ta w?a?nie pozycja nale?y do Belletti'ego). Reprezentant Brazylii swoj? karier? rozpocz?? bardzo szybko. A wszystko dzi?ki jednemu z jego braci, który wszczepi? w niego futbol. By? to Sandro Belletti, który zawsze marzy? o wielkiej karierze pi?karza i uda?o mu si? nawet trafi? do dru?yny! Zosta? zawodnikiem Cruzeiro Belo Horizonte. Po latach gry w klubie z Brazylii zapragn?? gra? w jednym "teamie" wraz ze swoim bratem. Postanowi?, ?e nastoletni wówczas Juliano wyst?pi razem z nim w barwach Cruzeiro. Pocz?tki w nowym klubie nie by?y ?atwe. Nie by? w ogóle przyzwyczajony do gry w polu, gdy? w dru?ynie szkolnej by?... bramkarzem! W klubie z Belo Horizonte kilkunastoletni pi?karz gra? jako pomocnik. Po pewnym czasie gry na tej pozycji zacz??o mu si? to podoba? i postanowi?, ?e zostanie w klubie i nadal b?dzie reprezentowa? barwy Cruzeiro.

Sandro, brat pi?karza, nabawi? si? pó?niej bardzo gro?nej kontuzji i zdecydowa? si? zako?czy? swoj? pi?karsk? karier?. M?ody Juliano sam musia? sobie radzi? w brazylijskim klubie. Po kilku latach gry podpisa? swój pierwszy oficjalny kontrakt i w?a?nie w ten sposób zarabia? na ?ycie i utrzymanie rodziny, która kilka lat wcze?niej na skutek wielkiego kryzysu gospodarczego w kraju, straci?a du?o pieni?dzy i rodzinie pi?karza nie by?o ju? tak ?atwo.

Po latach wyst?pów w Cruzeiro Belo Horizonte Belletti zdecydowa? si? na zmian? otoczenia. Zosta? zawodnikiem S?o Paulo. Decyzj? o przeprowadzce Belletti podj?? w 1996 roku. Przeszed? tam wraz ze swoim rodakiem Serginho, który gra obecnie w dru?ynie AC Milan, gdzie jest rezerwowym. Serginho do dzi? jest jego przyjacielem. W nowym zespole Belletti jednak wyj?tkowo krótko. Nie wiod?o mu si? tam zbyt dobrze, wi?c zasili? szeregi Atlético Mineiro. By? to ju? trzeci brazylijski zespó? w jego karierze.

Zawodnik jednak nie odnalaz? si? w nowym klubie. Zmiana klubu nie by?a jednak strza?em w dziesi?tk?. W S?o Paulo Belletti by? ci?gle prze?ladowany przez liczne kontuzje, które wyklucza?y go z gry na d?u?sze okresy czasu. Pi?karz bardzo cierpia?. Po k?opotach z kontuzjami przysz?y inne problemy. Wyst?puj?cy obecnie z numerem drugim na koszulce w ekipie "Blaugrana" Belletti zdecydowa? si? na powrót do Atlético Mineiro. Doszed? do wniosku, ?e pomimo wszystkiego wiod?o mu si? tam jednak lepiej.

Pi?karz grubo si? myli?! Nadesz?y kolejne k?opoty i zawodnik my?la? nawet o zawieszeniu butów na ko?ku! Juliano prze?y? powa?ny wypadek samochodowy, sam odniós? powa?ne skutki tego zdarzenia, ale bardziej ucierpia?a jego towarzyszka, Simona. Zawodnik d?ugo nie móg? doj?? do siebie. Powróci? jednak do profesjonalnego futbolu, ale to ju? nie by?o to samo, co kiedy?. Belletti po raz kolejny zmieni? barwy klubowe. Tym razem uda? si? ponownie do S?o Paulo.

Jak si? pó?niej okaza?o, wybór tego w?a?nie zespo?u by? wspania?? decyzj?. Brazylijczyk graj?cy ju? nie w ?rodku pola, a na prawej flance, spisywa? si? znakomicie. Ówczesny szkoleniowiec tego zespo?u mia? nosa wystawiaj?c pi?karza na prawej stronie boiska. Dzi? ju? wiemy, ?e to dzi?ki niemu reprezentant Brazylii jest dzi? czo?owym zawodnikiem Barcelony.

Znalaz? mu doskona?? pozycj?, na której zawodnik czuje si? wy?mienicie. Juliano Belletti bardzo du?o zawdzi?cza trenerowi S?o Paulo. To w du?ej mierze jego decyzja wp?yn??a na dalszy rozwój jego kariery. ?wietna forma pi?karza i dobre wyst?py w klubie zaowocowa?y pierwsz? powa?n? zmian? otoczenia. Brazylijczyk po raz pierwszy w karierze wyjecha? z Ameryki Po?udniowej, aby zagra? w europejskiej dru?ynie. W ko?cu spe?ni?y si? jego marzenia i móg? podpisa? kontrakt z Villarreal.

Dzi?ki temu transferowi pi?karz bardzo rozwin?? si? pi?karsko. Wybór Villarreal okaza? si? ?wietnym rozwi?zaniem. "?ó?ta ?ód? Podwodna" pozyska?a prawoskrzyd?owego S?o Paulo przed rozpocz?ciem sezonu 2002/2003. W swoim pierwszym sezonie w Europie rozegra? 31 spotka? i strzeli? a? trzy bramki, co jest bardzo dobrym rezultatem dla obro?cy, a szczególnie obro?cy graj?cego na prawym skrzydle. Sezon pó?niej Belletti powtórzy? swój wyczyn z ubieg?ego sezonu i równie? trzykrotnie trafia? do siatki rywali. Tym razem mia? jednak lepsz? ?redni? strzelonych bramek na mecz, gdy? rozegra?, w porównaniu do poprzedniego sezonu, trzy mecze mniej. Ju? po roku gry w Villarreal móg? si? cieszy? z pierwszego europejskiego trofeum. Wraz z Villarreal si?gn?? po Puchar Intertoto. W tym samym sezonie zaliczy? tak?e dziesi?? wyst?pów w Pucharze UEFA.

W lecie 2004 roku spe?ni?o si? najskrytsze marzenie Juliano. Po dwóch sezonach sp?dzonych w Villarreal reprezentant "Canarinhos" zasili? szeregi Barcelony! By? tym samym pierwszym nabytkiem Katalo?czyków w letnim okresie transferowym przed sezonem 2004/2005. Ju? po pierwszym sezonie w barwach "Azulgrana" pi?karz móg? uczestniczy? we fie?cie z okazji zdobycia Mistrzostwa Hiszpanii. W du?ej mierze przyczyni? si? do tego sukcesu, a Hiszpanie po sze?ciu latach przerwy zdobyli "campeóne". W Primera Division zaliczy? 22 wyst?py, za? osiem w Champions League, gdzie odpad? w 1/8 turnieju. Nie uda?o mu si? zdoby? bramki w ?adnym oficjalnym meczu. Do siatki trafi? jednak w jednym ze sparingowych, gdzie popisa? si? ?adn? bramk? poprzedzon? fenomenaln? sztuczk? techniczn?.

1995 roku Belletti nieoczekiwanie zosta? powo?any do reprezentacji Brazylii. Bardzo si? tym ucieszy?. Ca?e spotkanie przesiedzia? na ?awce rezerowywch, nie wchodz?c ani na minut?, ale i tak by? bardzo podekscytowany, ?e pojawi? si? w kadrze "Kanarków". Na powa?nie w reprezentacji Brazylii zadebiutowa? 28 marca 2001 roku, kiedy to Brazylii przysz?o si? zmierzy? z Ekwadorem. Brazylijczyk pojawi? si? na boisku zmieniaj?c do?wiadczonego zawodnika Milanu, Marcosa Cafú, niegdy?, podobnie jak Belletti, zawodnika S?o Paulo. W 2002 roku Juliano spotka?o kolejne wielkie wyró?nienie: pojawi? si? w kadrze Brazylii na Mistrzostwa ?wiata w 2002 roku, które odby?y si? w Korei i Japonii. Dru?yna "Canarinhos" si?gn??a po tytu? Mistrza ?wiata, a Belletti odebra? z dum? z?oty medal w tym turnieju. Ogólnie obro?ca t? pi?karsk? imprez? mo?e zaliczy? do udanych i najprawdopodobniej znajdzie miejsce w sk?adzie na kolejne Mistrzostwa ?wiata, które odb?d? si? w 2006 ju? nie w Azji, a w Niemczech.

W sezonie 2005/2006 Juliano Belletti by? jedn? z najwi?kszych defensywnie usposobionych gwiazd Barcelony. Cz?sto wspomaga na prawej flance Lionela Messi'ego lub Ludovica Giuly'ego. Gra bardzo ofensywnie i dzi? z ca?? pewno?ci? mo?emy powiedzie?, ?e zawdzi?cza to swoim poprzednim zespo?om, gdzie gra? na pozycji ofensywnego pomocnika, a czasami wyst?powa? w roli skrzyd?owego.

Brazylijczyk z pewno?ci? zapami?ta fina? Ligi Mistrzów w sezonie 2005/2006. Pi?karz rozegra? wtedy koncertow? parti?, a w ostatnich minutach meczu zdoby? zwyci?skiego gola dla swej dru?yny! Dzi?ki jego trafieniu Barcelona pokona?a w Pary?u Arsenal Londyn 2:1. Po tym spotkaniu buty Juliano Belletti’ego, w których zdoby? historycznego gola, pow?drowa?y do muzeum Barcelony.

W lecie 2006 roku Katalo?czycy si?gn?li po Gianluk? Zambrott?, który zgodzi? si? na transfer do Hiszpanii z w?oskiego Juventusu Turyn. Pi?karz od razu straci? miejsce w podstawowym sk?adzie na rzecz Mistrza ?wiata. Zawodnik si? jednak nie poddaje i podkre?la, ?e b?dzie walczy? o miejsce na prawej flance boiska.?ród?a

informacje w?asne
Belletti.com.br
Pi?ka No?na PLUS


autor: Rafa? Ciosmak


Główna wiadomość

Oficjalnie: Song w Barcelonie za 19 mln euro!

18.08.2012 | 18:09:30 | dodał: Rafał Ciosmak


Dziś dokładnie o godzinie 18:00 na oficjalnej stronie internetowej Barcelony pojawiła się informacja o osiągnięciu porozumienia z Arsenalem Londyn w sprawie transferu Alexa Songa....

Liczba komentarzy: 0
Pozostałe aktualności

Bramki z meczu Barcelona-Atletico Madryt w wysokiej rozdzielczości

25.12.2012 | 13:22:09 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze spotkania pomiędzy Barceloną a Atletico Madryt. Trafienia dla Dumy Katalonii za...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Rayo-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

30.10.2012 | 19:20:10 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze spotkania pomiędzy Rayo a Barceloną. Trafienia dla Dumy Katalonii zanotowali: ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Deportivo-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

28.10.2012 | 16:42:50 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was zaległe gole z szalenie emocjonującego i co najważniejsze wygranego spotkania pomiędzy ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z Grand Derby: Barcelona vs Real Madryt w wysokiej rozdzielczości

07.10.2012 | 23:23:43 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze zremisowanego Grand Derby pomiędzy Barceloną a Realem Madryt.Oba trafienia dla ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Sevilla-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

30.09.2012 | 00:22:13 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wygranego spotkania pomiędzy Sevillą a Barceloną. Trafienia dla Dumy Katalonii w...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Barcelona-Granada w wysokiej rozdzielczości

23.09.2012 | 01:04:24 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole wygranego spotkania pomiędzy Barceloną a Granadą. Trafienia dla Dumy Katalonii w k...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Getafe-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

17.09.2012 | 00:45:17 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wysoko wygranego spotkania pomiędzy Getafe a Barceloną. Trafienia dla Dumy Kata...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Osasuna-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

28.08.2012 | 15:30:31 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wygranego spotkania pomiędzy Osasuną a Barceloną.Obydwie bramki dla Dumy Katalo...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Barcelona-Real Sociedad w wysokiej rozdzielczości

20.08.2012 | 18:45:30 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wysoko wygranego spotkania pomiędzy Barceloną a Realem Sociedad.Bramki dla Barce...

Liczba komentarzy: 0

Tello od początku, Piqué, Iniesta i Alexis na ławce

19.08.2012 | 20:10:07 | dodał: Rafał Ciosmak


Tito...

Liczba komentarzy: 01.FC Barcelona58
2.Real Madryt51
3.Villarreal CF42
4.Valencia CF40
5.RCD Espanyol37
6.Athletic Club32
Zobacz pełną tabelę »

Hercules - FC Barcelona
21. kolejka ligowa
29.01.2011
UD Almería - FC Barcelona
1/2 CdR
02.02.2011


W dniu dzisiejszym nikt nie obchodzi urodzin


Sklep pi?karski FC Barcelona Nike

On-line na stronie:
Regulamin strony »"Z Realem zawsze jest tak samo. Oni nie chcieli grać z nami w piłkę nawet na własnym stadionie."

Gerard Piqué.
Sonda na BS
Czy Oriol Romeu powinien porócić latem do Barcelony?

Tak, to młody, utalentowany zawodnik, warto wydać na niego 10 milionów euro
Nie, jest niepotrzebny, mamy mnóstwo graczy na jego pozycję
Partnerzy Barca Serwis
asroma.plbocajuniors.pl