zapamiętaj
rejestracja »
In EnglishPolski
Forum dyskusyjneChatRadioLiga typerówRelacje na żywoGaleria zdjęć

 NAJBLIŻSZY22.01.2012
 – 
Málaga - Barça
POPRZEDNI18.01.2012
 1:2 
Real - Barça
OSTATNIE TEMATY
No database selected
( ! ) Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/barcaserwis/index.php on line 381
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.000098952{main}( )../index.php:0
20.0025193856mysql_fetch_array ( )../index.php:381


( ! ) Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/barcaserwis/index.php on line 392
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.000098952{main}( )../index.php:0
20.0026193856mysql_fetch_array ( )../index.php:392
Reklama
Sklep pi?karski FC Barcelona Nike
Skład
Imię i nazwisko: *Anderson Luís de Souza - Deco
Przydomek: Deco
Wiek: 43 lat
Data urodzenia: 1977-08-27
Miejsce urodzenia: Sâo Bernardo do Campo
Narodowość: Brazylijczyk
Wzrost: 174 cm
Waga: 73 kg
Pozycja: Pomocnik
Numer na koszulce: 20


Ambitny, waleczny, nieust?pliwy, inteligentny, pracowity, kreatywny. Mowa o Deco - pi?karzu, który w futbolowym ?wiecie przeby? bardzo trudn? drog?, by w ko?cu osi?ga? sukcesy. W czasie pobytu w portugalskim FC Porto, pod okiem Jose Mourinho, talent tego Brazylijczyka z portugalskim paszportem eksplodowa?. Jego ostatni transfer do FC Barcelony wszyscy cules przyj?li ciep?o - jest jednym z tych pi?karzy zakupionych za kadencji prezydenta Joana Laporty, którzy utworzyli now? jako?? klubu, jako?? kolejnego Dream Teamu. Zalety tego ?wietnego rozgrywaj?cego, takie jak: znakomita technika, ?wietny przegl?d gry, rewelacyjna gra w odbiorze - powoduj?, i? nikt nie wyobra?a sobie dzi? bez niego ani wyj?ciowej jedenastki FC Barcelony, ani reprezentacji Portugalii.PRZEBIEG KARIERY KLUBOWEJ

Deco urodzi? si? 27 sierpnia 1977 roku w mie?cie Sao Bernardo Do Campo, w stanie Sao Paolo w Brazylii. W dzieci?stwie koledzy mówili na niego "De" (jest to skrócona wersja imienia Anderson), co w po??czeniu z "co" (oznaczaj?cego "gaworz?cy") da?o jego boiskowy pseudonim - Deco. Profesjonaln? karier? rozpocz?? w klubie Nacional Sao Paulo, w którym wyst?powa? w latach 1995-1997. Przed przybyciem do Europy wyst?powa? te? przez krótki czas w dru?ynie Corinthians Alagono, której pomóg? zwyci??y? w najwa?niejszym brazylijskim turnieju U-20. Deco przyjecha? do Portugalii w 1997 roku w wieku 19 lat, by wyst?powa? w Benfice Lizbona. Klub ten zdecydowa? si? jednak wpierw na jego wypo?yczenie do drugoligowej Alverci, gdzie z doskona?ym skutkiem wyst?powa? w czasie sezonu 1997/98. M?ody Brazylijczyk rozegra? wówczas 32 mecze, w których zdoby? 13 bramek. Po powrocie do Lizbony by? bliski odnowienia kontraktu z Benfic? i zagrania w jej barwach w zbli?aj?cym si? sezonie. Okaza?o si? jednak, ?e klub nie doszed? do porozumienia z mened?erem Deco, tak?e trener Graeme Souness nie widzia? miejsca w kadrze dla tego pi?karza. Nowym klubem Deco zosta?a ma?o znacz?ca w Portugalii dru?yna Salgueiros Porto. Mimo to, zaliczaj?c w jej trykocie 9 meczów i zdobywaj?c 2 bramki, przypad? do gustu dzia?aczom FC Porto, którzy zdecydowali si? na jego zakup jeszcze w grudniu 1998 roku, podczas zimowego okienka transferowego.

Brazylijczyk przeszed? do Porto dzi?ki rekomendacji trenera Fernando Castro. Szybko wykaza? si? w nowym otoczeniu. Kibice FC Porto nadali mu przydomek El Magico. Sta? si? playmakerem zespo?u, wyst?powa? z symbolicznym numerem 10. na koszulce. Z drugiej strony imponowa? gr? w destrukcji. Wiele razy faulowa?: mia? tyle ?ó?tych i czerwonych kartek na koncie, ile asyst, czy zdobytych goli. Znamienny by? sezon 2002/03, w którym zdoby? w lidze 10 bramek w 30 meczach, ale przy tym zaliczy? a? 17 ?ó?tych i 1 czerwon? kartk?.

Bardzo wa?n? postaci? w karierze tego pi?karza by? wtedy Jose Mourinho, za którego to trenerskiej kadencji w FC Porto sta? si? gwiazd? ?wiatowego formatu. Zreszt? wystarczy spojrze? na ilo?? trofeów, jakie zdoby? on w tym czasie. Klub sta? si? nie tylko hegemonem portugalskiej ligi, co przez pewien czas, nawet ca?ej europejskiej pi?ki. We wspomnianym ju? sezonie 2002/03 FC Porto zdoby?o Puchar UEFA wygrywaj?c w finale 3:2 ze szkockim Celticiem Glasgow. Rok pó?niej FC Porto sprawi?o sensacj? zwyci??aj?c w Champions League. Fina? tej imprezy zako?czy? si? pogromem AS Monaco w stosunku 3:0; Deco zdoby? drug? bramk?, zosta? wybrany najlepszym pi?karzem tego meczu. UEFA przyzna?o mu tytu? MVP (Most Valuable Player - Najbardziej Warto?ciowego Zawodnika) Ligi Mistrzów sezonu 2003/04, a tak?e tytu? Najlepszego Pomocnika tych rozgrywek. Co ciekawe: w rozgrywkach tego turnieju Deco by? pi?karzem, który zaliczy? najwi?cej asyst. Wielka forma zawodnika, który zd??y? ju? uzyska? portugalskie obywatelstwo, nie mog?a naturalnie przej?? bez echa w czasie wakacyjnych okienek transferowych. Ju? w 2003 roku by?o g?o?no o jego ewentualnym transferze, jednak nast?pi?o to rok pó?niej. W 2004 roku z FC Porto odszed? trener Jose Mourinho, Deco, ale te? inni znacz?cy dla tej dru?yny zawodnicy.

17 czerwca 2004 roku Deco wypowiedzia? si? w portugalskim radiu na temat swego niedosz?ego przej?cia do londy?skiej Chelsea. Transfer ten by? pono? dopi?ty na ostatni guzik, ale Deco nie przeszed? badania lekarskiego, ani nie podpisa? ustalonego ju? co do szczegó?ów kontraktu. 26 czerwca El Magico o?wiadczy? w sportowym dzienniku "O Jogo", i? wola?by przej?? do FC Barcelony, ani?eli do Chelsea. W tym samym czasie o zakup Deco walczy? równie? Bayern Monachium, który ju? w 2003 roku chcia? sprowadzi? go do klubu, jednak?e i ten niemiecki zespó? przegra? ostatecznie batali? z FC Barcelon?. Klub z Katalonii zaproponowa? pocz?tkowo 21.000.000 euro, ale by?o to wci?? o 4 miliony mniej od tego, czego oczekiwali w?odarze FC Porto. Ostatecznie Barca zaproponowa?a 12.000.000 euro plus definitywny transfer Portugalczyka Ricardo Quaresmy, który nie sprawdzi? si? w stolicy Katalonii w czasie swojego rocznego pobytu w tym klubie. 6 lipca 2004 roku Deco podpisa? czteroletni kontrakt z FC Barcelon?. I cho? ju? w ubieg?ym roku jego transfer by? bliski sfinalizowania, to dopiero teraz sta? si? graczem swojego wymarzonego klubu (w 2003 roku zosta?a wydana biografia Deco, w której jasno okre?li? swe pi?karskie marzenie - gr? dla Barcy w?a?nie).

Deco zadebiutowa? w FC Barcelonie 18 czerwca 2004 roku, z kolei jego pierwszy mecz w Primera Division nast?pi? 29 sierpnia w meczu przeciwko Racingowi Santander. Transfer Deco, przy pobycie ju? w tym klubie Brazylijczyka Ronaldinho, spotka? si? z "obaw?" kibiców i komentatorów: jak ci dwaj zawodnicy b?d? mogli razem gra? w jednej dru?ynie? Trener Frank Rijkaard, gor?cy zwolennik zakupu Deco, niemal natychmiast wdro?y? w ?ycie swój plan, zak?adaj?cy, ?e Deco b?dzie gra? obok Xaviego, tu? za lini? ataku, w której znajdzie si? Ronaldinho. I jak si? okaza?o - pomys? ten sprawdzi? si? i sprawdza w stu procentach. W grudniu 2004 roku zosta?y og?oszone wyniki plebiscytu francuskiego periodyku "France Football" na najlepszego pi?karza graj?cego w Europie. Deco, pomimo odniesienia wielu sukcesów, zaj?? drugie miejsce za Andrijem Szewczenko, co wielu uzna?o za kontrowersyjny werdykt - winien zwyci??y? Deco.

Sezon 2004/05 zako?czy? si? dla klubu i Deco zdobyciem Mistrzostwa Hiszpanii, a tak?e triumfem w Superpucharze Hiszpanii. W rozgrywkach Ligi Mistrzów Barca spotka?a si? z zespo?em Chelsea, której zawodnikami byli jego partnerzy z FC Porto - Ricardo Carvalho i Paulo Ferreira, oraz by?y trener Deco - Jose Mourinho. Niestety, Barca odpad?a po dwumeczu z t? brytyjsk? dru?yn? ju? w 1/8 fina?u tych elitarnych rozgrywek. Za to w kolejnym sezonie, na tym samym szczeblu Champions League, Duma Katalonii zwyci??y?a Chelsea, by po kolejnych meczach: z Benfic? Lizbon?, AC Milanem i Arsenalem Londyn, w ko?cu zdoby? upragnione, drugie w swych dziejach zwyci?stwo w tym pucharze. Deco przez ca?y ten czas by? naturalnie podstawowym zawodnikiem jedenastki Franka Rijkaarda. By? jedn? z kluczowych postaci dru?yny. Zosta? za sw? gr? uhonorowany tytu?em Najlepszego Pomocnika Ligi Mistrzów - zostaj?c tym samym pierwszym pi?karzem w historii, który zdoby? te samo wyró?nienie broni?c barw dwóch ró?nych klubów. W sezonie 2005/06 Barca zdoby?a, oprócz wspomnianego Pucharu Ligi Mistrzów, równie? mistrzostwo i superpuchar kraju.

W jednym z wywiadów Deco postawi? sobie za cel osi?gni?cie z FC Barcelon? wielu sukcesów, a nawet jeszcze wi?kszej jej ilo?ci, ani?eli mia?o to miejsce z FC Porto. Ju? jego dotychczasowy wk?ad w gr? dla Dumy Katalonii utwierdza w przekonaniu, ?e Deco nie rzuca s?ów na wiatr, osi?ga swój cel. Brazylijczyk ma podpisany kontrakt z FC Barcelon? do 2010 roku. Mo?na by? pewnym, ?e z Deco w sk?adzie Barca jeszcze nie raz osi?gnie puchar, o jakim marz? kibice tego klubu.STATYSTYKI

Bilans wyst?pów ligowych w Porto i Barcelonie

1998/99 06-00 FC Porto
1999/00 23-01 FC Porto
2000/01 31-06 FC Porto
2001/02 30-13 FC Porto
2002/03 30-10 FC Porto
2003/04 28-02 FC Porto
2004/05 35-08 FC Barcelona
2005/06 29-03 FC BarcelonaPRZEBIEG KARIERY REPREZENTACYJNEJ

Deco nigdy nie zosta? powo?any do dru?yny narodowej Brazylii. Jednak?e w 2002 roku, po sze?ciu latach pobytu w Portugalii, uzyska? portugalski paszport, który pozwoli? mu na gr? w tej w?a?nie reprezentacji. Po wielu miesi?cach dyskusji na temat tej mo?liwo?ci w portugalskim spo?ecze?stwie zosta? w ko?cu powo?any na mecz dru?yny narodowej. Debiut Deco nast?pi? 29 marca 2003 roku w meczu towarzyskim przeciwko reprezentacji... Brazylii. Deco wszed? na boisko za Sergio Conceicao i zdoby? gola z rzutu wolnego, który ustali? wynik spotkania, rozgrywanego na boisku Estadio das Antas, na 2:1 dla Iberyjczyków. Ciekawostk? jest fakt, i? by?o to pierwsze zwyci?stwo Portugalii nad ekip? Canarinhos od 37 lat - od czasu mundialu w 1966 roku. Od momentu swego debiutu Deco sta? si? podstawowym zawodnikiem dru?yny Luisa Felipe Scolariego, cho? wci?? nie milk?y s?owa krytyki na jego temat (m.in. z ust Luisa Figo). W ko?cu jednak polemika na ten temat zesz?a na drugi plan. Deco zaanga?owaniem i prac? na rzecz dobrych wyników reprezentacji zamkn?? usta wszelkim krytykom.

Deco jak do tej pory wyst?pi? na Mistrzostwach Europy w 2004 roku oraz Mistrzostwach ?wiata w 2006 roku. Na tej pierwszej imprezie, rozgrywanej w Portugalii, zespó? doszed? do fina?u, w którym przegra? z ekip? Grecji. Z kolei na niemieckim mundialu Portugalia zaj??a 4. miejsce.ZARYS WYST?PÓW

Mistrzostwa Europy 2004

Portugalia 1:2 Grecja (faza grupowa)
44 minuty

Portugalia 2:0 Rosja (faza grupowa)
90 minut, asysta, ?ó?ta kartka

Portugalia 1:0 Hiszpania (faza grupowa)
90 minut

Portugalia 2:2 k.6:5 Anglia (?wier?fina?)
120 minut, ?ó?ta kartka

Portugalia 2:1 Holandia (pó?fina?)
90 minut, asysta

Portugalia 0:1 Grecja (fina?)
90 minut

Mistrzostwa ?wiata 2006

Portugalia 2:0 Iran (faza grupowa)
79 minut, gol, ?ó?ta kartka, wybrany najlepszym pi?karzem

Portugalia 1:0 Holandia (1/8 fina?u)
77 minut, czerwona kartka za dwie ?ó?te

Portugalia 0:1 Francja (pó?fina?)
90 minut

Portugalia 1:3 Portugalia (mecz o 3. miejsce)
90 minutPOWIEDZIELI O DECO

"Deco nie mówi za wiele, ale je?li ju? to robi, to wszyscy go s?uchaj?" - Lionel Messi.

"Klasa ?wiatowa" - Jose Mourinho.

"Wybór Deco spowodowany by? jego umiej?tno?ciami technicznymi, profesjonalnym podej?ciem do pracy i siln? determinacj? w d??eniu do celów" - Luis Felipe Scolari o pierwszym powo?aniu Deco do reprezentacji Portugalii.

"Deco jest barometrem naszego sezonu. Gdy jest w formie - jako?? gry dru?yny wzrasta, gdy nie jest w formie - dru?yna te? nie gra najlepiej" - Frank Rijkaard.

"Jest wspania?ym zawodnikiem. By?oby g?upstwem nie docenianie go" - by?y trener Celticu Glasgow, Martin O'Neill, o Deco przed fina?em Pucharu UEFA sezonu 2002/03.BILANS SUKCESÓW

Mistrzostwo Hiszpanii (z FC Barcelon?): 2005, 2006

Superpuchar Hiszpanii (z FC Barcelon?): 2005, 2006

Mistrzostwo Portugalii (z FC Porto): 1999, 2003, 2004

Puchar Portugalii (z FC Porto): 2000, 2001, 2003

Superpuchar Portugalii (z FC Porto): 1999, 2001, 2003

Puchar Ligi Mistrzów (z FC Porto; z FC Barcelon?): 2004, 2006

Puchar UEFA (z FC Porto): 2003

Wicemistrzostwo Europy (z reprezentacj? Portugalii): 2004

4. miejsce Mistrzostw ?wiata (z reprezentacj? Portugalii): 2006

Nagrody indywidualne: Najlepszy Pomocnik Ligi Mistrzów 2003/04 oraz 2005/06, Najlepszy pi?karz Ligi Mistrzów 2003/04, w plebiscytach "France Football": 2003 rok - 13. miejsce (4 punkty), 2004 rok - 2. miejsce (139 punktów), 2005 rok - 25. miejsce (0 punktów), 2006 rok - 11. miejsce (11 punktów)?RÓD?A

Wikipedia.org
FCBarcelona.com
UK.Sports.Yahoo.com
UEFA.com
FootballDataBase.com
FranceFootball.fr


autor: Rados?aw Bia?ek


Główna wiadomość

Oficjalnie: Song w Barcelonie za 19 mln euro!

18.08.2012 | 18:09:30 | dodał: Rafał Ciosmak


Dziś dokładnie o godzinie 18:00 na oficjalnej stronie internetowej Barcelony pojawiła się informacja o osiągnięciu porozumienia z Arsenalem Londyn w sprawie transferu Alexa Songa....

Liczba komentarzy: 0
Pozostałe aktualności

Bramki z meczu Barcelona-Atletico Madryt w wysokiej rozdzielczości

25.12.2012 | 13:22:09 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze spotkania pomiędzy Barceloną a Atletico Madryt. Trafienia dla Dumy Katalonii za...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Rayo-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

30.10.2012 | 19:20:10 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze spotkania pomiędzy Rayo a Barceloną. Trafienia dla Dumy Katalonii zanotowali: ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Deportivo-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

28.10.2012 | 16:42:50 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was zaległe gole z szalenie emocjonującego i co najważniejsze wygranego spotkania pomiędzy ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z Grand Derby: Barcelona vs Real Madryt w wysokiej rozdzielczości

07.10.2012 | 23:23:43 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze zremisowanego Grand Derby pomiędzy Barceloną a Realem Madryt.Oba trafienia dla ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Sevilla-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

30.09.2012 | 00:22:13 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wygranego spotkania pomiędzy Sevillą a Barceloną. Trafienia dla Dumy Katalonii w...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Barcelona-Granada w wysokiej rozdzielczości

23.09.2012 | 01:04:24 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole wygranego spotkania pomiędzy Barceloną a Granadą. Trafienia dla Dumy Katalonii w k...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Getafe-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

17.09.2012 | 00:45:17 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wysoko wygranego spotkania pomiędzy Getafe a Barceloną. Trafienia dla Dumy Kata...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Osasuna-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

28.08.2012 | 15:30:31 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wygranego spotkania pomiędzy Osasuną a Barceloną.Obydwie bramki dla Dumy Katalo...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Barcelona-Real Sociedad w wysokiej rozdzielczości

20.08.2012 | 18:45:30 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wysoko wygranego spotkania pomiędzy Barceloną a Realem Sociedad.Bramki dla Barce...

Liczba komentarzy: 0

Tello od początku, Piqué, Iniesta i Alexis na ławce

19.08.2012 | 20:10:07 | dodał: Rafał Ciosmak


Tito...

Liczba komentarzy: 01.FC Barcelona58
2.Real Madryt51
3.Villarreal CF42
4.Valencia CF40
5.RCD Espanyol37
6.Athletic Club32
Zobacz pełną tabelę »

Hercules - FC Barcelona
21. kolejka ligowa
29.01.2011
UD Almería - FC Barcelona
1/2 CdR
02.02.2011


W dniu dzisiejszym nikt nie obchodzi urodzin


Sklep pi?karski FC Barcelona Nike

On-line na stronie:
Regulamin strony »"Z Realem zawsze jest tak samo. Oni nie chcieli grać z nami w piłkę nawet na własnym stadionie."

Gerard Piqué.
Sonda na BS
Czy Oriol Romeu powinien porócić latem do Barcelony?

Tak, to młody, utalentowany zawodnik, warto wydać na niego 10 milionów euro
Nie, jest niepotrzebny, mamy mnóstwo graczy na jego pozycję
Partnerzy Barca Serwis
asroma.plbocajuniors.pl