zapamiętaj
rejestracja »
In EnglishPolski
Forum dyskusyjneChatRadioLiga typerówRelacje na żywoGaleria zdjęć

 NAJBLIŻSZY22.01.2012
 – 
Málaga - Barça
POPRZEDNI18.01.2012
 1:2 
Real - Barça
OSTATNIE TEMATY
No database selected
( ! ) Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/barcaserwis/index.php on line 381
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.000093152{main}( )../index.php:0
20.0023189264mysql_fetch_array ( )../index.php:381


( ! ) Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/barcaserwis/index.php on line 392
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.000093152{main}( )../index.php:0
20.0024189264mysql_fetch_array ( )../index.php:392
Reklama
Sklep pi?karski FC Barcelona Nike
Mecze
Niedziela, 19 lutego 2006 (00:00)

Chelsea FC

? : ?

FC Barcelona


Przewidywane składy

Zapowiedź meczu


Tak jak ?wi?ta Wielkanocne s? najwa?niejszym okresem w roku liturgicznym dla chrze?cijan, tak starcie Chelsea Londyn z FC Barcelon? jest dla sympatyków pi?ki no?nej najwa?niejszym prze?yciem w sezonie. W pierwszym przypadku doznania, jakie towarzysz? prze?ywaniu okresu wielkanocnego, towarzysz? jedynie tym, którzy wyznaj? okre?lone prawy wiary. Z kolei starcie dwóch wielkich europejskich gigantów dotyka nie tylko pewnej grupy ludzi – wielka ?wi?tynia, jak? stanie si? w ?rod? punktualnie o 20.45 na niespe?na dwie godziny Stamford Bridge, ogarnie swoj? niepowtarzaln? magi? nie tylko tych, którzy sympatyzuj? si? z jedn? czy drug? ekip?, nie tylko tych, którzy lubi? usi??? wieczorem przed telewizorem i ogl?dn?? dobry mecz, nie tylko tych, którzy maj? ochot? zobaczy? co? ciekawego.

Zapraszamy did?ejów i komentatorów oraz serwisy sportowe do wspó?pracy [kontakt] | [str. internetowa radia]

Rywalizacja The Blues z Blaugran? przyci?ga przed telewizory ca?e rodziny, podczas spotkania w Londynie puby na ca?ym ?wiecie b?d? p?ka?y w szwach, a ogl?dalno?? przed telewizorami b?dzie niczym podczas wielkiego fina?u rozgrywek Champions Legaue. Transmisj? z tego bezprecedensowego sportowego wydarzenia, bo samo stwierdzenie ‘mecz’ wydaje si? by? zbyt p?ytkie, przeprowadz? stacje telewizyjne w prawie ka?dym pa?stwie na kuli ziemskiej. Jedno jest pewne – tego nie mo?na przegapi?.

Jako ?e fortuna ko?em si? toczy, po raz drugi los sprawi?, ?e ju? w walce o ?wier?fina? Ligi Mistrzów naprzeciw siebie stan? dwaj najwi?ksi faworyci do zgarni?cia ca?ej puli. Tu? przed losowaniem wielu fachowców by?o zdania, ?e mo?e doj?? do wielkiego rewan?u za zesz?oroczne zmagania. Z kolei rachunek prawdopodobie?stwa dawa? losowanej z pierwszego koszyka Barcelonie tylko czterna?cie procent na to, ?e kolejnym przeciwnikiem na drodze po upragniony Puchar Europy b?dzie w?a?nie Chelsea. Dodatkowo – bior?c pod uwag? zesz?oroczne starcie – prawdopodobie?stwo rywalizacji z The Blues w dwóch kolejnych sezonach wynosi?o zaledwie dwa procent.JOSE MOURINHO - THE ONE

Portugalski szkoleniowiec mistrza Anglii Jose Mourinho przychodzi? pod skrzyd?a Romana Abramovicha jako ten, który dokona wielkiego przewrotu, który b?dzie w stanie po??czy? wielkie pieni?dze z wielkimi wynikami, ten, który zapewni Chelsea miejsce w anna?ach historii. Z nieporównywalnie s?abszym finansowo FC Porto Mourinho si?gn?? po Puchar Europy. Sezon pó?niej odpad? z rozgrywek w pó?finale. Co prawda wybitny strateg wywalczy? mistrzostwo kraju z nowym klubem, ale kibice nie mogli by? zadowoleni, ?e ekipa, która w ci?gu trzech lat wyda?a wi?cej na nowych graczy, ani?eli dwa pozosta?e zespo?y na podium razem wzi?te, pokaza?a wy?szo?? jedynie na krajowym podwórku.

Chimeryczny szkoleniowiec szybko odpad? z Pucharu Anglii, przegrywaj?c z Newcastle United. Sezon, który mia? obfitowa? w poczwórn? koron?, nie okaza? si? udany, tym bardziej ?e zwolniony wcze?niej Claudio Ranieni osi?gn?? w sezonie 03/04 z The Blues nieznacznie mniej, ani?eli dysponuj?cy du?o lepszymi graczami Mourinho. Paradoksalnie to w?a?nie 43-letni pan w czarnym p?aszczu, z lekk? siwizn? na skroniach, jest bardziej medialny od jakiegokolwiek ze swoich zawodników. Dosz?o nawet do tego, ?e okre?lenie ‘Jose Mourinho’ zosta?o zastrze?one w urz?dzie patentowym jako znak towarowy! Wypowiedzi w stylu "trzeci raz przegra?em w Premiership, ale pierwszy raz zas?u?enie" wprowadzaj? podzia?y we wspó?czesnym futbolu. Mourinho jest cz?owiekiem, o którym po prostu trzeba mie? wyrobione zdanie.

Chelsea, wraz ze wzrostem zer na koncie, ma coraz wi?ksz? liczb? sympatyków, którzy stoj? murem za The One. Wydaje si? jednak, ?e równie du?a jest grupa jego przeciwników. Dodatkowego smaczku ca?ej sprawie dodaje fakt, ?e zainteresowany pierwsze kroki na ?awce trenerskiej stawia?, jako pracownik… FC Barcelony, jako asystent legendarnego Sir Bobby Robsona. Nie zdarzy?o si? jeszcze, aby po zaledwie czterech latach pracy na wysokim europejskim szczeblu wytwórnia w Hollywood zdecydowa?a si? na nakr?cenie biografii o jakimkolwiek trenerze. Wyj?tkowo?? Jose Mourinho sprawi?a, ?e ameryka?ski aktor George Clooney b?dzie potrzebowa? perfekcyjnej charakteryzacji i niebywa?ych umiej?tno?ci, aby wcieli? si? w jego posta?.FRANK RIJKAARD - MISTER

Na ?awce trenerskiej Dumy Katalonii zasiada cz?owiek, który w opinii wielu nie powinien znale?? si? na tym stanowisku, jakie to komentarze pojawia?y si? przy jego wyborze w lecie 2003 roku. Holender zadebiutowa? z reprezentacj? Oranje na turnieju fina?owym Mistrzostw Europy w roku 2000, po zako?czonym pora?k? pó?finale imprezy sk?adaj?c rezygnacj?. Nast?pnie doprowadzi? do degradacji Spart? Rotterdam, pierwszy raz w historii jej istnienia. Dlaczego wi?c wybór pad? w?a?nie na Rijkaarda, z jednej strony utalentowanego trenera wychowanego u boku wybitnych w?oskich szkoleniowców, ale z drugiej kompletnie niedo?wiadczonego, który otrzyma? zadanie przywrócenia Blaugranie ?wietno?ci?

Okaza?o si?, ?e jego wizja stworzenia w stolicy Katalonii dru?yny graj?cej najnowocze?niejsz? pi?k? na ?wiecie i poparta ci??k? prac? przy odrobinie szcz??cia prze?o?y?a si? na efekty, które mo?emy ogl?da? teraz. W odró?nieniu od Mourinho, Rijkaard stawia na skromno?? i opanowanie. Nie jest natomiast zbyt otwarty na przedstawianie pozaboiskowych pogl?dów, przez co traci w opinii dziennikarzy.NOWA TWARZ - LIONEL MESSI

W rywalizacji Chelsea Londyn z FC Barcelon? nie mo?na wskaza? faworyta. W obu ekipach gra tak wielu wybitnych graczy, ?e zaledwie jedna przypadkowa strata w ?rodku pola, jedno perfekcyjne podanie mo?e sprawi?, ?e rywalizacja w kilka sekund przybierze ca?kiem inny wymiar. Z jednej strony Blaugran? ma wspania?e atuty w postaci najlepszego pi?karza na ?wiecie wg FIFA w dwóch ostatnich latach – Ronaldinho Gaucho, oraz Samuela Eto’o – trzeciego w klasyfikacji tej?e organizacji za rok 2005. Ponadto - pomimo tego, i? mistrz Hiszpanii przed sezonem nie dokona? znacz?cych wzmocnie? transferowych, anga?uj?c za darmo jedynie Marka Van Bommela i Santiago Ezquerro – trener Frank Rijkaard b?dzie mia? do dyspozycji mierz?cego 170 cm dzieciaka z Argentyny, którego nazwisko zaczyna by? coraz bardziej rozpoznawalne i którego gwiazda zaczyna ?wieci? coraz ja?niej.

To 18-letni Lionel Messi sprawi?, ?e ka?demu obro?cy na ?wiecie zaczynaj? dr?e? nogi. Messi, z racji swojej uniwersalno?ci, absorbuje uwag? swoich przeciwników zarówno na flankach, w centralnym sektorze boiska. O nadprzyrodzonych umiej?tno?ciach Leo mo?na by?o si? przekona? ju? podczas czerwcowych Mistrzostw ?wiata do lat 20, kiedy m?odziutki pi?karz w rywalizacji ze starszymi o dwa lata graczami zosta? najlepszym graczem i strzelcem turnieju, a reprezentacja Albiceleste si?gn??a po ko?cowy tryumf. Argenty?czyk by? stopniowo wprowadzany przez Rijkaarda do pierwszej dru?yny. 19 listopada okaza? si? dniem, kiedy miliony widzów ?ledz?cych Gran Derbi pomi?dzy Realem Madryt a FC Barcelon? na Santiago Bernabeu przeciera?o oczy ze zdumienia. Niepozorny ch?opak raz po raz ogrywa? Roberto Carlosa i spó?k?, a tak?e wypracowa? gola otwieraj?cego rezultat spotkania.

Po tak udanym wyst?pie Messi coraz cz??ciej dostawa? szanse gry i bez zastanowienia mo?na powiedzie?, ?e wykorzysta? kredyt zaufania, jakim obdarzy? go Rijkaard. Jedynie na ?awce rezerwowych zasiad? jeden z najlepszych pi?karzy w Europie w sezonie 03/04 Ludovic Giuly, a ci?nienie, jakie ci??y na og?oszonym nast?pc? Diego Maradony graczu, jest ogromne. Kibice Barcy przed spotkaniem na Stamford Bridge dr?eli, czy Lionel zd??y na czas wyleczy? kontuzj? kostki. Okaza?o si?, ?e nie tylko b?dzie w stanie wyst?pi? w Londynie, ale znajduje si? naprawd? w ?wietnej formie. Po dziesi?ciodniowym rozbracie z futbolówk? filigranowy skrzyd?owy trenowa? na pe?nych obrotach zaledwie przez jeden dzie?, co nie przeszkodzi?o mu w zdobyciu efektownej bramki w sobotniej rywalizacji ligowej z Betisem Sevilla, w ci?gu pi?tnastu minut, jakie by?o mu dane zagra?. Je?eli spojrze? na poprzedni sezon, to w?a?nie Messi jest najgro?niejsz? now? twarz? w artylerii Rijkaarda, jaka stanie do walki przeciw ?elaznej armii Mourinho.


CHELSEA LONDYN - DRU?YNA Z ?ELAZA

Najwi?kszym atutem Chelsea Londyn jest fantastycznie pouk?adana formacja defensywna. Portugalski trener zdecydowa? si? kontynuowa? swoj? wizj?, jak? wcieli? swoim graczom pracuj?c w FC Porto, tak?e i w stolicy Anglii. Jako ?e nie jest on zwolennikiem posiadania w prowadzonych przez siebie zespo?ach medialnych pi?karzy, z takim zadaniem przyst?pi? do przebudowy The Blues. Zdecydowa? si? sprowadzi? do swojej ekipy znajomych z Porto – Paulo Ferreir? i Ricardo Carvalho. Ponadto niespodziewanie du?o pieni?dzy zosta?o przeznaczonych na zakup reprezentanta Wybrze?a Ko?ci S?oniowej Didiera Drogby. Mourinho zdecydowa? si? tworzy? zespó?, bazuj?c na dwóch Anglikach, którzy byli w dru?ynie, jeszcze zanim Roman Abramovich przej?? klub. Nieograniczony kredyt zaufania otrzymali John Terry i Frank Lampard, bez których trudno wyobrazi? sobie The Blues. Pomimo tego, ?e w Chelsea gra bardzo wielu dobrych pi?karzy, trener Mourinho zdecydowa? si? bez przerwy stawia? na Lamparda, który opu?ci? jedno ligowe spotkanie dopiero wtedy, kiedy z wysok? gor?czk? zosta? w pokoju hotelowym, przyjmuj?c antybiotyki. Atutem Chelsea s? kontrataki.

Ekipa mistrza Anglii jest chyba jedyn? dru?yn? ?wiatowej klasy, która funkcjonuje lepiej wtedy, kiedy przeciwnik ma przewag? w posiadaniu pi?ki. Waleczny Claude Makelele jest tym pi?karzem, który wykonuje w pocie czo?a czarn? robot? w linii ?rodkowej boiska. Z racji tego, ?e Francuz liczy sobie ju? 33 lata, Mourinho latem si?gn?? po Mikaela Essiena, który ma predyspozycje do tego, aby godnie zast?pi? by?ego gracza Realu Madryt. Przed tym sezonem uleg? zmianie system gry The Blues, którzy w sezonie 04/05 grali raczej klasycznym systemem 4-4-2. Mourinho zdecydowa? si? przekwalifikowa? swój zespó? na bardziej defensywne ustawienie, które prowadzi do zag?szczenia ?rodka pola, dlatego w tym sezonie Chelsea gra raczej w ustawieniu taktycznym 4-5-1. To zespó? posiadaj?cy walecznych, idealnie dobranych do taktyki rzemie?lników, którzy w idealny sposób wykonuj? powierzone zadania.


SEZON 2004/2005 - CAMP NOU

W ?yciu zazwyczaj bywa tak, ?e najciekawsze bywaj? ró?nego rodzaju sytuacje zaskoczenia. Takiego scenariusza ubieg?orocznej rywalizacji FC Barcelony z Chelsea Londyn nie by?by w stanie wymy?li? nawet Clint Eastwood. 23 lutego na Camp Nou stan??y naprzeciw siebie dwa ??dne zwyci?stwa zespo?y. Mecz rozpocz?? si? w nast?puj?cym zestawieniu taktycznym – FC Barcelona: Valdés - Belletti, Márquez, Puyol, Gio - Xavi, Albertini, Deco - Giuly, Eto'o, Ronaldinho; – oraz Chelsea: Cech - Ferreira, Carvalho, Terry, Gallas - Makelele, Tiago, Lampard, Cole - Drogba, Duff.

Pocz?tek zawodów przebiega? pod znakiem wyrównanej rywalizacji. Barca d?ugo utrzymywa?a si? przy pi?ce, a Chelsea spokojnie, na w?asnej po?owie, przyjmowa?a ataki rywala. Wreszcie po pó? godzinie gry przysz?a pora na akcj? firmow? londy?czyków. Perfekcyjnie d?ugie podanie do wychodz?cego prawym skrzyd?em na pe?nej szybko?ci Duffa dosz?o do adresata, Irlandczyk pop?dzi? ile si? w nogach, i znajduj?c si? blisko linii ko?cowej zdecydowa? si? na dogranie w pole karne w kierunku Joe Cole’a. Rozpaczliwie interweniowa? próbowa? jeszcze Beletti, który, cho? zanotowa? trafienie samobójcze, w tej sytuacji nic wi?cej zdzia?a? nie móg?.

Bardzo dobra dla The Blues sytuacja odwróci?a si?, kiedy za atak na Victora Valdesa w polu bramkowym drug? ?ó?t? kartk? otrzyma? Didier Drogba, a wpuszczony na plac gry na ostatnie pó? godziny przez Franka Rijkaarda Maxi Lopez w zaledwie siedem minut odmieni? losy meczu. Najpierw wpad? na pe?nej szybko?ci w pole karne i uderzy? z ca?ej si?y obok bezradnego Petra Cecha, aby po chwili ?wietnie dogra? tempo do Samuela Eto’o, któremu pozostawa?o jedynie dostawi? nog?. W ko?cówce The Blues uda?o si? zachowa? rezultat 2:1 dla Barcy, który przed rewan?em w ?adnym wypadku nie rozstrzygn?? sprawy awansu do ?wier?fina?u Champions Legaue. Po tym meczu ceniony szwedzki s?dzia Anders Frisk, w zwi?zku z pogró?kami na jego ?ycie, zako?czy? karier?.


SEZON 2004/2005 - STAMFORD BRIDGE

Spotkanie w Londynie rozpocz??o si? w nast?puj?cych zestawieniach taktycznych - Chelsea: Cech - Ferreira, Terry, Carvalho, Gallas - Cole, Makelele, Lampard, Duff - Kezman, Gudjohnsen; - oraz FC Barcelona: Valdés - Belletti, Puyol, Oleguer, Van Bronckhorst - Deco, Gerard, Xavi - Iniesta, Ronaldinho, Eto'o. Pi?karze Jose Mourinho rozpocz?li zawody na Stamford Bridge szalenie zmotywowani, co ju? po dwudziestu minutach przynios?o trzybramkowe prowadzenie, a takiego scenariuszu nie mogli spodziewa? si? nawet najbardziej zagorzali sympatycy Chelsea. Ka?da z bramkowych akcji mia?a podobny przebieg – Barcelona traci pi?k? w ?rodku pola, londy?czycy wyprowadzaj? szybk? kontr?, po czym nast?puje precyzyjne dogranie, wskutek czego pokonanie Valdesa by?o jedynie formalno?ci?.

Przy tak niekorzystnym wyniku Barcy dopisalo szcz??cie, gdy? r?k? w polu karnym zagra? Paulo Ferreira. Ronaldinho wytrzyma? napi?cie i okaza?o si?, ?e Azulgranie brakuje jedynie jednego trafienia do wyeliminowania swojego przeciwnika. Geniusz magika z Porto Algere da? o sobie zna? dok?adnie w 38 minucie. Gaucho przyj?? futbolówk? kilka metrów przed polem karnym, lekko podniós? g?ow? i bez zastanowienia pos?a? pi?k? przed siebie. Uderzona ‘z czuba’ futbolówka wpad?a do siatki obok Cecha, który nawet nie drgn?? i to Barca od tamtej chwili by?a zdecydowanie bli?ej awansu. W drugiej cz??ci gry oba zespo?y stworzy?y sobie kilka okazji do zdobycia gola, ale to Chelsea ostatecznie zada?a decyduj?cy cios.

Na kwadrans przed ko?cem John Terry tradycyjnie przy rzucie ro?nym zaw?drowa? na pole karne Valdesa i wykorzysta? prezent w postaci precyzyjnego do?rodkowania. Interweniuj?cy Valdes by? blokowany przez Ricardo Carvalho, co wywo?a?o bardzo wiele kontrowersji, a zdania w?ród s?dziowskich autorytetów by?y podzielone. Niemniej jednak Pierluigi Collina bramk? uzna? i to w?a?nie The Blues awansowali do ?wier?fina?u Pucharu Europy, a Blaugrana si?? rzeczy swoj? przygod? z rozgrywkami musia?a zako?czy?.


CHELSEA LONDYN - FORMA 2006

Mimo tego, ?e obie ekipy nale?? do futbolowych gigantów, ich forma w 2006 roku na pewno nie jest bliska idea?u. Wystarczy nadmieni?, ?e londy?czycy w sze?ciu spotkaniach ligowych wygrali tylko trzy razy – na wyje?dzie z West Hamem, na wyje?dzie z Sunderlandem oraz u siebie z Liverpoolem. Pi?karze Jose Mourinho stracili punkty remisuj?c dwukrotnie – z Charltonem u siebie i z Aston Vill? na wyje?dzie, oraz raz przegrywaj?c – z Middlesborough na wyje?dzie. Ponadto na dorobek roku 2006 z?o?y?y si? cztery mecze Pucharu Anglii – wygrana u siebie z Huddersfield, remis na wyje?dzie oraz wygrana w powtórzonym meczu u siebie z Evertonem oraz wygrana u siebie z Colchester.

Warto zauwa?y?, ?e ju? skromne zwyci?stwo z outsiderem rozgrywek Premiership Sunderlandem sprawi?o, ?e fani The Blues zacz?li nieco niepokoi? si? o form? swoich ulubie?ców. Nast?pnie seri? trzech remisów niejako za?agodzi? szlagierowy, wygrany mecz z FC Liverpoolem. Ostatnie kilkana?cie dni nie by?o jednak zanadto udane dla Jose Mourinho, który musia? uzna? wy?szo?? Middlesborough, przegrywaj?c a? 0:3, a nast?pnie w do?? szcze?liwych okoliczno?ciach eliminuj?c graj?cy w ni?szej klasie rozgrywkowej Colchester. W tamtym spotkaniu nie wyst?pi?o jednak kilku podstawowych pi?karzy. Mimo wszystko po 26. kolejkach Chelsea ma a? dwana?cie punktów przewagi w tabeli nad drugim w ligowej klasyfikacji Manchesterem United i pewnie zmierza po mistrzowski tytu?. The Blues prezentuj? si? te? najkorzystniej zarówno je?li chodzi o bramki strzelone – 52, jak i stracone – 16.


FC BARCELONA - FORMA 2006

Barcelona z kolei w Primera Division wygra?a pi?? z siedmiu pojedynków – na wyje?dzie z Espanyolem, u siebie z Athletic Bilbao, u siebie z Alaves, na wyje?dzie z Mallorc? oraz u siebie z Betisem Sevilla, oraz przegra?a dwa spotkania – u siebie z Atletico Madryt oraz na wyje?dzie z Valenci?. Ponadto Blaugran? rozegra?a cztery spotkania w Pucharze Hiszpanii, dwukrotnie pokonuj?c Zamor? – na wyje?dzie i u siebie, oraz przegrywaj?c na wyje?dzie z Realem Saragoss? na tyle wysoko, aby po zwyci?stwie na Camp Nou odpa?? z rywalizacji.

Po 24. kolejkach La Liga Barca ma sze?? punktów przewagi nad drug? Valenci? i siedem nad trzecim Realem Madryt i jest na dobrej drodze do obrony mistrzowskiego tytu?u. Azulgrana ma na koncie te? najwi?cej bramek – 58. Duma Katalonii straci?a 21 goli, co nie jest najlepszym dorobkiem w lidze.


WIELKIE POJEDYNKI INDYWIDUALNE

Kibiców elektryzowa? b?d? na pewno wielkie pojedynki indywidualne, do jakich dojdzie na Stamford Bridge. Najwa?niejszym z nich b?dzie po?rednia rywalizacja Franka Lamparda z Ronaldinho Gaucho. Ten pierwszy b?dzie stara? si? zdominowa? Barcelon? w ?rodku pola i trzeba przyzna?, ?e pod nieobecno?? kontuzjowanego Xavi’ego b?dzie mia? nieco ku temu u?atwione zadanie. Odpowiedzi? Blaugrany powinno by? lewe skrzyd?o, gdzie pole do popisu b?dzie mia? Ronaldinho. Brazylijczyk chocia?by w starciu z Realem Madryt pokusi? si? w tym sezonie o rajd przez pó? boiska zako?czony zdobyciem bramki.

Inn? wa?n? rywalizacj? b?dzie starcie Johna Terry’ego z Samuelem Eto’o. Z jednej strony Anglik dysponuje bardzo dobrymi umiej?tno?ciami od strony fizycznej, natomiast Kameru?czyk ma w r?kawie atut w postaci dynamiki. Ponadto bardzo wiele b?dzie zale?e? od formy skrzyd?owych Chelsea i bocznych obro?ców FC Barcelony. Joe Cole i Arjen Robben stan? naprzeciw Beiettiego i Sylvinho. O zwyci?stwie której? z dru?yn mog? zdecydowa? takie niuanse, jak cho?by wygrany pojedynek jeden na jeden przy linii bocznej, co mo?e doprowadzi? do gro?nego do?rodkowania i w efekcie zdobycia bramki.

Obu ekipom na pewno sprawy nie b?dzie u?atwia? s?abo przygotowana murawa. Z powodu napi?tego terminarza na Stamford Bridge miejscami ods?oni?ta jest gleba. W takich warunkach du?o ?atwiej o niespodziewane podania i rykoszety, które mog? zmyli? obu bramkarzy.


CHELSEA LONDYN - TAKTYKA

Chocia? w zespole Chelsea nie dane b?dzie wyst?pi? pauzuj?cemu za czerwon? kartk? Mikaelowi Essienowi, to wydaje si?, ?e trener Mourinho ma taki nadmiar bogactwa w ?rodku pola, ?e na pewno znajdzie korzystne dla swojego zespo?u rozwi?zanie. Wraz z Lampardem i Makelele lini? ?rodkow? stworzy najprawdopodobniej pozyskany zim? Nuno Maniche. Wspomniani Cole i Robben b?d? mieli za zadanie zagrywa? pi?ki do Didiera Drogby. Z kolei zabezpieczanie linii defensywnej w udziale przypadnie Ricardo Carvalho i Terry’emu na pozycji stoperów oraz graj?cym na prawej i lewej flance odpowiednio Paulo Ferreirze i Asierowi Del Horno. Mi?dzy s?upkami stanie oczywi?cie Petr Cech.


FC BARCELONA - TAKTYKA

W Barcelonie natomiast wyj?ciowy sk?ad tworzy? b?d? tacy gracze jak bramkarz Valdes, prawy obronca Juliano Beletti, lewy defensor Sylvinho, ?rodkowi obro?cy Rafael Marquez i Carles Puyol, defensywny pomocnik Edmilson, a tak?e odpowiedzialni za rozgrywanie akcji Deco oraz Andres Iniesta, ewentualnie Thiago Motta, oraz ‘El Trio’, czyli Ronaldinho wraz z Messim i Eto’o. W barwach Barcelony zabraknie kontuzjowanego Ludovica Giuly’ego.

Spotkanie poprowadzi do?wiadczony norweski arbiter Terje Hauge.


CZEKA NAS WIELKI MECZ

W ?rod? punktualnie o godzinie 20.45 program drugi TVP powinien przyci?gn?? przed telewizory miliony Polaków. Zapowiada si? wielki pi?karski spektakl. Je?eli jednak komu? nie wystarczy?oby 90 minut w wykonaniu najwi?kszych gwiazd ?wiatowej pi?ki, pozostaje przecie? jeszcze rewan? na Camp Nou, który b?dzie zapewne jeszcze bardziej pasjonuj?cy, ni? widowisko na Stamford Bridge, które na pewno nie rozstrzygnie losów rywalizacji, która przez wielu fachowców – s?usznie – nazywana jest przedwczesnym fina?em Champions Legaue. Jak si? okazuje, fina?em, na który sk?ada? si? b?dzie rekordowa ilo??, bo a? 10 800, a mo?e i wi?cej sekund.


GAR?? STATYSTYK

Data i miejsce:
22 luty 2006, godzina 20.45, stadion Stamford Bridge;

Okoliczno?ci:
Pierwszy mecz 1/8 fina?u rozgrywek Ligi Mistrzów;

CHELSEA LONDYN – FC BARCELONA

Przewidywane sk?ady:
Chelsea: Petr Cech – Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, John Terry, Asier Del Horno – Claude Makelele, Nuno Maniche, Frank Lampard, Joe Cole, Arjen Robben – Didier Drogba;

Barcelona: Victor Valdes – Juliano Beletti, Carles Puyol, Rafael Marquez, Sylvinho – Jose Edmislon, Deco, Andres Iniesta – Leo Messi, Ronaldinho Gaucho, Samuel Eto’o;

S?dzia:
Terje Hauge (Norwegia)

Widzów:
ok. 37 000 (komplet)Główna wiadomość

Oficjalnie: Song w Barcelonie za 19 mln euro!

18.08.2012 | 18:09:30 | dodał: Rafał Ciosmak


Dziś dokładnie o godzinie 18:00 na oficjalnej stronie internetowej Barcelony pojawiła się informacja o osiągnięciu porozumienia z Arsenalem Londyn w sprawie transferu Alexa Songa....

Liczba komentarzy: 0
Pozostałe aktualności

Bramki z meczu Barcelona-Atletico Madryt w wysokiej rozdzielczości

25.12.2012 | 13:22:09 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze spotkania pomiędzy Barceloną a Atletico Madryt. Trafienia dla Dumy Katalonii za...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Rayo-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

30.10.2012 | 19:20:10 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze spotkania pomiędzy Rayo a Barceloną. Trafienia dla Dumy Katalonii zanotowali: ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Deportivo-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

28.10.2012 | 16:42:50 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was zaległe gole z szalenie emocjonującego i co najważniejsze wygranego spotkania pomiędzy ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z Grand Derby: Barcelona vs Real Madryt w wysokiej rozdzielczości

07.10.2012 | 23:23:43 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze zremisowanego Grand Derby pomiędzy Barceloną a Realem Madryt.Oba trafienia dla ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Sevilla-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

30.09.2012 | 00:22:13 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wygranego spotkania pomiędzy Sevillą a Barceloną. Trafienia dla Dumy Katalonii w...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Barcelona-Granada w wysokiej rozdzielczości

23.09.2012 | 01:04:24 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole wygranego spotkania pomiędzy Barceloną a Granadą. Trafienia dla Dumy Katalonii w k...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Getafe-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

17.09.2012 | 00:45:17 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wysoko wygranego spotkania pomiędzy Getafe a Barceloną. Trafienia dla Dumy Kata...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Osasuna-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

28.08.2012 | 15:30:31 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wygranego spotkania pomiędzy Osasuną a Barceloną.Obydwie bramki dla Dumy Katalo...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Barcelona-Real Sociedad w wysokiej rozdzielczości

20.08.2012 | 18:45:30 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wysoko wygranego spotkania pomiędzy Barceloną a Realem Sociedad.Bramki dla Barce...

Liczba komentarzy: 0

Tello od początku, Piqué, Iniesta i Alexis na ławce

19.08.2012 | 20:10:07 | dodał: Rafał Ciosmak


Tito...

Liczba komentarzy: 01.FC Barcelona58
2.Real Madryt51
3.Villarreal CF42
4.Valencia CF40
5.RCD Espanyol37
6.Athletic Club32
Zobacz pełną tabelę »

Hercules - FC Barcelona
21. kolejka ligowa
29.01.2011
UD Almería - FC Barcelona
1/2 CdR
02.02.2011

Carles Planas
30 urodziny
Pi?karz rezerw

Sklep pi?karski FC Barcelona Nike

On-line na stronie:
Regulamin strony »"Z Realem zawsze jest tak samo. Oni nie chcieli grać z nami w piłkę nawet na własnym stadionie."

Gerard Piqué.
Sonda na BS
Czy Oriol Romeu powinien porócić latem do Barcelony?

Tak, to młody, utalentowany zawodnik, warto wydać na niego 10 milionów euro
Nie, jest niepotrzebny, mamy mnóstwo graczy na jego pozycję
Partnerzy Barca Serwis
asroma.plbocajuniors.pl