zapamiętaj
rejestracja »
In EnglishPolski
Forum dyskusyjneChatRadioLiga typerówRelacje na żywoGaleria zdjęć

 NAJBLIŻSZY22.01.2012
 – 
Málaga - Barça
POPRZEDNI18.01.2012
 1:2 
Real - Barça
OSTATNIE TEMATY
No database selected
( ! ) Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/barcaserwis/index.php on line 381
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.000093152{main}( )../index.php:0
20.0021189264mysql_fetch_array ( )../index.php:381


( ! ) Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/barcaserwis/index.php on line 392
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.000093152{main}( )../index.php:0
20.0023189264mysql_fetch_array ( )../index.php:392
Reklama
Sklep pi?karski FC Barcelona Nike
Mecze
Niedziela, 8 stycznia 2006 (00:00)

Espanyol Barcelona

1 : 2

FC Barcelona


Składy

  brak
  brak

Piłkarz meczu: brak


Derby rz?dz? si? w?asnymi prawami? Hmm, podobno tak... Ale Barcelona ostatnimi czasy udowadnia?a, i? ?adne prawa jej nie dotycz?: od tych ograniczaj?cych mo?liwo?ci ludzkiego cia?a, po te zwi?zane z boiskowymi tradycjami. Dla ekipy prowadzonej przez Franka Rijkaarda zdaje si? nie by? rzeczy niemo?liwych i niewykonalnych. W dzisiejszych derbach stolicy Katalonii Barca po raz kolejny by?a "poza prawem", zwyci??aj?c na boisku rywala po trudnym pojedynku 2-1. Po bramkach Deco i Eto'o, oraz kontaktowej bramce Raula Tamudo dla gospodarzy, Barcelona odnios?a ju? swoje 15. zwyci?stwo z rz?du, a 11. w lidze. Niestety sformu?owanie "poza prawem" odnosi si? tak?e do pracy arbitra, który dzisiejszego wieczora kilkakrotnie podejmowa? decyzje sprzyjaj?ce raczej go?ciom, ale o tym troszk? pó?niej.


Ustawienie do?? zaskakuj?ce

Barcelona przyst?powa?a do tego spotkania bez nieod?a?owanego Xaviego (nawet je?li jest to oczywiste NIGDY nie przestan? tego zaznacza?), Rafaela Marqueza oraz, co okaza?o si? praktycznie w ostatniej chwili (a dok?adniej w momencie wysiadania z autokaru), Sylvinho. Wobec tych absencji Frank Rijkaard zmuszony by? lekko przemeblowa? obron?, w zwi?zku z czym do sk?adu powróci? na prawej stronie obrony Belletti (Oleguer zast?powa? Raf? u boku Puyola na ?rodku), na lewej za? wyst?pi? Gio. Zaskakuj?ca wydawa?a si? nieobecno?? Andresa Iniesty w drugiej linii, którego miejsce zaj?? Thiago Motta. Ustawienie z dwoma defensywnymi pomocnikami obok Deco (w pierwszym sk?adzie wyst?pi? tak?e Edmilson) ?wiadczy? mog?o o tym, ?e Franka Rijkaard nastawia si? raczej na tward? walk? niczym w ringu, ni? na jazd? figurow? na lodzie.


Pocz?tek dla Barcelony

I faktycznie, przynajmniej przez pierwszych 20 minut ?adnych Axli, Rittbergerów czy Tulupów nie obserwowali?my, w?ród nieustannie padaj?cego deszczu obie dru?yny prowadzi?y twardy pojedynek o ?rodek pola, z ma?? ilo?ci? podbramkowych okazji. Przewaga którejkolwiek ze stron by?a raczej trudna do okre?lenia, wida? bowiem by?o (zreszt? jak zawsze w meczach poza Camp Nou), ?e Espanyol postanowi? nadrobi? przewag? umiej?tno?ci nale??c? do Barcelony zaanga?owaniem i dynamizmem w grze. Nie prowadzi?o to jednak do klarowniejszych okazji dla gospodarzy.

W?a?nie w 20. minucie jednak mia?a miejsce pierwsza bardzo ?adna akcja "Dumy Katalonii", po sta?ym fragmencie gry spod w?asnego pola karnego pi?k? wyprowadzi? Leo Messi ?wietnym podaniem uruchamiaj?c wychodz?cego sam na sam Bellettiego (!). Brazylijski boczny obro?ca b?d?c w oko w oko z Idrissem Kamenim najpierw zaprezentowa? efektowny zwód (bardzo sprytnie zamarkowa? strza? czym praktycznie po?o?y? kameru?skiego golkipera) po czym próbowa? uderzy? mocno nad bramkarzem przeciwnika, ten jednak popisuj?c si? niebywa?ym wr?cz refleksem zdo?a? jakim? cudem wybi? pi?k? w pole. Od tego momentu go?cie zacz?li zdecydowanie przewa?a?, tworz?c sobie do?? liczne sytuacje do obj?cia prowadzenia, marnowane jednak przez Eto'o czy Messiego.


Deco trafia oczywi?cie po.. kiksie

Co si? odwlecze to nie uciecze, jak zwyk?em mawia? w takich sytuacjach, i w 44. minucie napór zawodników Barcelony przyniós? wreszcie oczekiwany skutek. Pi?k? przed polem karnym przej?? Deco, sprytnym zwodem min?? kryj?cego go zawodnika Espanyolu, po czym kropn?? czym pr?dzej z prawej nogi na bramk? Kameniego, widz?c nadbiegaj?cego obro?c?. Jak to ju? zawsze z bramkami Deco bywa, bramka by?a jednak do?? nietypowa. Nie, nie by?o tym razem rykoszetu od obro?cy, ale pi?ka skoz?owa?a w dziwny sposób tu? prze k?ad?cym si? Kamenim, myl?c go kompletnie - ewidentny b??d bramkarza. Czy?by by?a to rekompensata od losu za zesz?oroczny mecz derbowy na Camp Nou, w którym to Kameru?czyk samotnie powstrzyma? ca?? ekip? Barcelony? Mo?e i tak - a wi?c dzi?kujemy ci Panie Losie. Jako ?e po trafieniu Deco do ko?ca pierwszej cz??ci meczu pozosta?a ju? tylko minuta, zawodnikom trudno by?o cokolwiek zdzia?a?, i w kilka chwil pó?niej udali si? do szatni, aby tam wys?ucha? zalece? szkoleniowców i si? wysuszy? (pod koniec pierwszej po?owy wzmog?y si? opady).


Eto'o strzela, Barca s?abnie

W drugiej po?owie woda z nieba la? si? nie przesta?a, a w przypadku zawodników Espanyol mówi? mo?na o dodatkowym kuble takiej zimnej, któr? wyla? na nich ju? w 46. minucie strzelaj?c swojego 18. ligowego gola w sezonie Samuel Eto'o. Po stracie pi?ki w wykonaniu De la Penii kapitalnym prostopad?ym podaniem popisa? si? niezast?piony Ronnie, i "Czarnej Perle" pozosta?o ju? tylko spokojnie uderzy? futbolówk? z czuba, mijaj?c bezradnie interweniuj?cego koleg? z reprezentacji. Od tej chwili na boisku niepodzielnie zdawa?a si? ju? rz?dzi? Barcelona, z coraz wi?ksz? swobod? operuj?c pi?ka w drugiej linii. Taki stan nie utrzyma? si? jednak niestety d?ugo, gdy? w wyniku niefortunnego starcia z Mott? kontuzji dozna? rz?dz?cy tego dnia w ?rodku pola Deco. Jego zej?cie wi?za?o si? ze zdecydowanym os?abieniem si?y ofensywnej go?ci, Mark van Bommel bowiem, który zast?pi? Brazylijczyka z portugalskim paszportem, jest ju? innym typem pi?karza. Gra Barcelony z trzema defensywnymi pomocnikami w drugiej linii wygl?da?a ju? zupe?nie inaczej, akcje by?y wolniejsze i opiera?y si? na d?u?szym prowadzeniu pi?ki, van Bommel nie by? tak skory do gry kombinacyjnej jak jego poprzednik.


Gol kontaktowy

Obraz meczu zmieni? si? tym bardziej, ?e ju? po dwóch minutach Espanyolowi uda?o si? strzeli? kontaktow? bramk?. Po zagraniu Fredsona praktycznie sam przed Valdesem znalaz? si? Raul Tamudo, i sprytnym lobikiem pokona? bramkarza go?ci. Odpowiedzialno?? przy tej bramce rozk?ada si? na obu naszych bocznych obro?ców: Gio nie pokry? kapitana gospodarzy, Belletti za? zaspa?, gubi?c pu?apk? ofsajdow?. Po bramce dla gospodarzy Barcelona skupi?a si? ju? raczej na obronie dost?pu do w?asnej bramki, w zwi?zku z czym coraz rzadziej widywali?my jej napastników pod bramk? Kameniego. Podopieczni Jose Manuela Lotiny ruszyli do bardziej zdecydowanych ataków, nie przynosi?y one jednak specjalnych efektów, poza kilkoma sta?ymi fragmentami gry.


Wielkie emocje na koniec

Wraz z biegiem czasu zaostrzy?a si? równie? gra, w zwi?zku z czym s?dzia kilkakrotnie zmuszony by? si?ga? do kieszonki po kartki. Ukara? mi?dzy innymi Thiago Mott?, który w chwil? po kartkowym przewinieniu pope?ni? kolejny faul, który w?a?ciwie powinien sko?czy? si? dla niego drugim "?ó?tkiem". S?dzia by? jednak dla defensywnego pomocnika Barcelony ?askawy, ku niezadowoleniu w szeregach gospodarzy. Arbiter zreszt? kilkakrotnie w tym meczu odgwizdywa? w?tpliwe faule na korzy?? go?ci, tylko w tym jednym wypadku jednak, jego decyzja odbi? si? mog?a na wyniku meczu. Tak si? nie sta?o i Barcelona dotrwa?a do ko?ca, przetrzymuj?c niezbyt powiedzmy sobie szczerze intensywny napór Espanyolu, odnosz?c juz 15. zwyci?stwo z rz?du.


Plan wykonany

Czy to przez z?e warunki atmosferyczne, czy te? przez cokolwiek innego Barcelona nie zachwyci?a dzi? swoich sympatyków. Gra nie by?a prowadzona juz z takim rozmachem, dryblingi nie zawsze wychodzi?y a klej na butach jakby s?abiej trzyma?. Ronaldinho poza podaniem do Eto'o i kilkoma kombinacyjnymi akcjami niczym nie zachwyci?. Podobnie by?o z Messi, który by? mniej waleczny i dynamiczny ni? zwykle, a na dodatek nie mija? ju? rywali z tak? ?atwo?ci?. Czy?by mo?na mówi? o symptomie noworocznym? Przed rokiem przecie? w pierwszym meczu ligowym w nowym roku Barca po s?abej grze zosta?a rozbita na el Madrigal przez Villareal a? 0-3. Cieszy wi?c, ?e tym razem os?abienie formy wydaje si? by? nieco mnie wyraziste. Barcelona wi?c nadal wygrywa, chocia? ju? w nieco s?abszym stylu ni? nas do tego przyzwyczai?a. Chocia? mo?e to jednak ten deszcz?


Nie zachwycili...

Szczerze mówi?c przed dzisiejszym spotkaniem doszed?em do wniosku i? tej dru?ynie autentycznie przyda?aby si? pora?ka. Równie "zdrowa" jak ta sprzed roku. Wiadomo przecie? ?e kiedy? musi ona nadej??, lepiej wi?c, a?eby sta?o si? to teraz, a nie w wa?niejszym momencie sezonu, kiedy ka?de rozpr??enie wydaje si? kosztowa? dwa razy wi?cej. Nie oznacza to jednak rzecz jasna, ?e kibicowa?em Espanyolowi, bynajmniej - zasiad?em przed telewizorem jak zwykle ze swoimi trzema koszulkami, dwoma szalikami, dwoma czapkami i kotem. Mo?e wi?c by tak pora?ka za tydzie? z Bilbao? Nieee, chyba bym nie zdzier?y?. Wol? ju? chyba tak jak jest, nawet je?li pó?niej b?d? ?a?owa?...


----------------------------------------------------

Data: 7 stycznia 2006 godz. 22:00

Stadion: Olimpic de Montju'c Lluis Companys

ESPANYOL BARCELONA - FC BARCELONA 1:2 (0:1)

Bramki: Tamudo (60.) - Deco (44.), Eto'o (46.)

Espanyol Barcelona: Kameni - Domi, Lopo, Jarque, Armando Sa - Zabaleta (58., Juanfran), Costa, De la Peña, Fredson - Luis Garcia (58., Coro), Tamudo.

FC Barcelona: Victor Valdés - Oleguer, Puyol, Belleti, Van Bronckhorst - Edmilson, Deco (58., Van Bommel), Motta (86., Iniesta), Messi (78., Larsson) - Eto'o, Ronaldinho.

S?dzia: González VázquezGłówna wiadomość

Oficjalnie: Song w Barcelonie za 19 mln euro!

18.08.2012 | 18:09:30 | dodał: Rafał Ciosmak


Dziś dokładnie o godzinie 18:00 na oficjalnej stronie internetowej Barcelony pojawiła się informacja o osiągnięciu porozumienia z Arsenalem Londyn w sprawie transferu Alexa Songa....

Liczba komentarzy: 0
Pozostałe aktualności

Bramki z meczu Barcelona-Atletico Madryt w wysokiej rozdzielczości

25.12.2012 | 13:22:09 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze spotkania pomiędzy Barceloną a Atletico Madryt. Trafienia dla Dumy Katalonii za...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Rayo-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

30.10.2012 | 19:20:10 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze spotkania pomiędzy Rayo a Barceloną. Trafienia dla Dumy Katalonii zanotowali: ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Deportivo-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

28.10.2012 | 16:42:50 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was zaległe gole z szalenie emocjonującego i co najważniejsze wygranego spotkania pomiędzy ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z Grand Derby: Barcelona vs Real Madryt w wysokiej rozdzielczości

07.10.2012 | 23:23:43 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze zremisowanego Grand Derby pomiędzy Barceloną a Realem Madryt.Oba trafienia dla ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Sevilla-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

30.09.2012 | 00:22:13 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wygranego spotkania pomiędzy Sevillą a Barceloną. Trafienia dla Dumy Katalonii w...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Barcelona-Granada w wysokiej rozdzielczości

23.09.2012 | 01:04:24 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole wygranego spotkania pomiędzy Barceloną a Granadą. Trafienia dla Dumy Katalonii w k...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Getafe-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

17.09.2012 | 00:45:17 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wysoko wygranego spotkania pomiędzy Getafe a Barceloną. Trafienia dla Dumy Kata...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Osasuna-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

28.08.2012 | 15:30:31 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wygranego spotkania pomiędzy Osasuną a Barceloną.Obydwie bramki dla Dumy Katalo...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Barcelona-Real Sociedad w wysokiej rozdzielczości

20.08.2012 | 18:45:30 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wysoko wygranego spotkania pomiędzy Barceloną a Realem Sociedad.Bramki dla Barce...

Liczba komentarzy: 0

Tello od początku, Piqué, Iniesta i Alexis na ławce

19.08.2012 | 20:10:07 | dodał: Rafał Ciosmak


Tito...

Liczba komentarzy: 01.FC Barcelona58
2.Real Madryt51
3.Villarreal CF42
4.Valencia CF40
5.RCD Espanyol37
6.Athletic Club32
Zobacz pełną tabelę »

Hercules - FC Barcelona
21. kolejka ligowa
29.01.2011
UD Almería - FC Barcelona
1/2 CdR
02.02.2011

Albert Jorquera
42 urodziny
Pi?karz

Sklep pi?karski FC Barcelona Nike

On-line na stronie:
Regulamin strony »"Z Realem zawsze jest tak samo. Oni nie chcieli grać z nami w piłkę nawet na własnym stadionie."

Gerard Piqué.
Sonda na BS
Czy Oriol Romeu powinien porócić latem do Barcelony?

Tak, to młody, utalentowany zawodnik, warto wydać na niego 10 milionów euro
Nie, jest niepotrzebny, mamy mnóstwo graczy na jego pozycję
Partnerzy Barca Serwis
asroma.plbocajuniors.pl